VÝSLEDKY - Kadeti
05.05.2019
Kadeti
Lvi Praha 3:1 Příbram
04.05.2019
Kadeti
Lvi Praha 3:0 Ostrava
03.05.2019
Kadeti
Lvi Praha 3:2 Příbram
03.05.2019
Kadeti
Lvi Praha 3:1 Kolín